Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

Andziol
"Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta."
/George Bernard Shaw/

March 25 2015

Andziol
    Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
     
— Anthony de Mello
Reposted frompiepszoty piepszoty viamruugaa mruugaa
Andziol
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viapatos patos
Andziol
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaBe-Loved Be-Loved
Andziol

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viakiks kiks
Andziol
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viakiks kiks

January 07 2015

Andziol
Andziol
0941 9361 500
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaNoCinderella NoCinderella
Andziol
0707 092b
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaautunno autunno
Andziol
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viathesmajl thesmajl
Andziol
3121 f1aa
Reposted fromsiostry siostry vianotperfectgirl notperfectgirl
Andziol

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
Andziol
9535 6db8
Reposted fromscorpix scorpix viaune-raconteuse une-raconteuse
Andziol
Z biegiem lat okazało się, iż człowiek jest silniejszy, będąc dzieckiem, niż gdy staje się dorosły.
— Piotr Sender - Bóg nosi dres
Reposted frompuella13 puella13 viablurred-dreams blurred-dreams
Andziol
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

December 29 2014

Andziol
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jesli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan, Bones

December 17 2014

Andziol
0027 c486 500
Reposted frombeinthe beinthe viaundine undine
Andziol
9722 5ace
Reposted fromivka ivka viamojanazawsze mojanazawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl